Zipster Podmínky soutěže o návrh

1. Způsobilost a podání přihlášky

1.1Zipster Soutěž o návrh 2024 (dále jen "soutěž") je otevřena všem jednotlivcům se sídlem v Evropě. 

1.2 Všechny přihlášky musí být podány do půlnoci 29. února 2024 prostřednictvím online přihlašovacího formuláře, který je k dispozici na adreseZipster internetových stránkách.

1.3 Uchazeči, kteří se dostanou do užšího výběru, budou vyrozuměni e-mailem nejpozději 10. března 2024 a budou povinni spolupracovat se Zipster návrhářským týmem na finalizaci svého návrhu připraveného k odběru vzorků. 

2. Pokyny pro navrhování

2.1 Účastníci mohou předložit základní popis konceptu nebo nahrát soubor, který zobrazuje skicu nebo finální návrh. 

2.2 Návrhy musí být originální. Pokud se zjistí, že byl nahrán návrh, který je ve vlastnictví jiné osoby nebo organizace, bude autor automaticky diskvalifikován. 

3. Formát podání

3.1 Všechny návrhy musí být nahrány prostřednictvím formuláře pro podání návrhů.


4. Vytváření návrhu v konečné fázi

4.1 Jakmile jsou návrhy zařazené do užšího výběru dokončeny, Zipster vytvoří vzorky návrhů. Přihlášením do soutěže vyjadřujete souhlas se spoluprací se Zipster týmem na finalizaci návrhu a chápete, že může být nutné provést případné změny značky. 

5. Zobrazení návrhů

5.1 Pět návrhů, které se dostaly do užšího výběru, bude vystaveno na Zipstersociálních médiích a na webových stránkách a také rozeslány e-mailem do jejich marketingové databáze. Vítěz bude vybrán hlasováním.


6. Ceny

6.1 Vítěz soutěže obdrží cenu ve výši 500 EUR nebo 500 GBP v místní měně výherce (v případě eura nebo libry šterlinků). Jeho návrh bude rovněž zhotoven jako součást Zipster kolekce. 

6.2 Každý z pěti soutěžících na druhém místě obdrží cenu ve výši 100 EUR nebo 100 liber v podobě Zipster kreditní poukázky. 

7. Odškodnění a náhrady

7.1 V souvislosti s účastí v soutěži nebudou účastníkům poskytovány žádné kompenzace ani náhrady, včetně jakýchkoli výdajů vzniklých během procesu navrhování nebo účasti na akci.

8. Duševní vlastnictví

8.1 Veškerá autorská práva nebo práva duševního vlastnictví spojená se soutěží, mimo jiné včetně předložených návrhů, vlastní Zipster.

8.2 Účastí v soutěži účastníci udělujíZipster právo používat, upravovat, reprodukovat a vystavovat své předložené návrhy bez povinnosti poskytnout účastníkovi odměnu.

9. Obecné podmínky

9.1 Zipster si vyhrazuje právo vyřadit jakýkoli příspěvek, který nebude v souladu s těmito podmínkami nebo bude shledán podvodným.

9.2 Zipster vyhrazuje si právo provést změny pravidel soutěže, časového harmonogramu nebo jiných aspektů, pokud to bude považovat za nezbytné, a o těchto změnách bude informovat na internetových stránkách soutěže.

9.3 Rozhodnutí porotců jmenovaných Zipster jsou konečná a závazná.

9.4 Účastí v soutěži se účastníci zavazují dodržovat tyto podmínky.

10. Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek týkajících se soutěže nebo těchto podmínek se obracejte na následující kontakty design.competition@zipsterbaby.com.

Přihlášením do soutěže Zipster 2024 Design Competition potvrzujete, že jste si tyto podmínky přečetli, porozuměli jim a souhlasíte s nimi.